Saturday, March 24, 2007

Roberto Balocco ::: La stòria a l'é bela


01 La stòria a l'è bela (Recitativo) 0.44
02 La ran-a e 'l babi 2.38
03 - Un, doi, tre 1.19
04 Ël gri e la furmìa 3.10
05 Ij di dla sman-a 0.14
06 La pigra (Mia mama a veul ch'i fila) 2.48
07 Batista 1.34
08 Orassion ëd la neuit 0.30
09 La litanìa 1.32
10 Stòria dël vin (Canson vinòira) 2.08
11 La montagna 'd Carcatëppe (Recitativo) 0.09
12 La sòma veja 4.34
13 La brandolin-a 2.07
14 Sghiribiss (Recitativo) 0.14
15 Le tre comare 2.43
16 Ël poj e la pùles 2.37
17 Tiro 'l ciochin (Recitativo) 0.09<
18 La canson busiarda 3.00
19 L'omnetin 2.23
20 Fërvaje popolar (Recitativo) 0.08
21 La crava 2.34
22 Tra ch'an pësco (Recitativo) 0.15
23 Girometa 2.13
24 Martin e Mariana 2.39
25 Martin pòlca 1.16

If you like this CD you can buy it at:
Libreria Piemontese
Contrada San Secondo, 11
10128 Torino

Link1 (57,2 MB)
Link2 (23,6 MB)
Alternative link1 (57,2 MB)
Alternative link2 (23,6 MB)

No comments: