Friday, March 30, 2007

Rosa Balistreri ::: Rari e inediti


Teatro del sole reissued most of Rosa Balistreri's album and completed their dedicated work with this album of unissued tracks.
Rosa Balistreri was, and still is, the true essence of Sicilian folk music

01 Acidduzzu 2.14
02 Levatillu stu cappeddu 1.28
03 Me muggheri unn'avi pila 2.36
04 A pinnula 3.09
05 U cunigghiu 2.21
06 Na varcuzza bànneri bànneri 1.57
07 Spartenza amara 2.53
08 Liggenna du friscalettu 1.58
09 La barunissa di Carini 1.21
10 Mafia e parrini 2.17
11 Rosa canta e cunta 3.42
12 Mi votu e mi rivotu 2.45
13 Vitti na crozza 3.29
14 Quannu moru 3.04

1997 • Teatro del sole TDS 972006 X


Rari e inediti
or
Rari e inediti

1 comment:

Anonymous said...

unni minchia laiu a scaricari u cd?