Monday, April 30, 2007

Rosa Balistreri ::: La voce della Sicilia


Another album reissued by Teatro del sole

01 I pirati a Palermu 3.00
02 Quantu basilicò 3.37
03 La siminzina 2.05
04 Oli oli olà 1.44
05 Caltanissetta fa quattru quarteri 2.10
06 Guarda chi vita fa lu zappaturi 3.11
07 Morsi cu morsi 2.27
08 Lu venniri matinu 3.51
09 Mamma vi l'aiu persu lu rispettu 2.10
10 Matri chi aviti li figghi a la badia 1.33
11 Cummari Nina cummari Vicenza 1.04
12 La notti di Natali 2.26
13 Ddu' palummi 2.22
14 S. Antuninu calati calati 2.45

1996 • Teatro del sole TDS 962 001 LM

La voce della Sicilia
or
La voce della Sicilia

No comments: