Monday, July 13, 2009

Rosa Balistreri ::: Amuri tu lu sai la vita è amara


This recordings was the first one in the noted Cetra's Folk series

01 Mi votu e mi rivotu
02 Ch'è autu lu suli
03 Mirrina
04 Maria di Gesù
05 Ntra viddi e vaddi
06 Lu verbu
07 A curuna
08 Signuruzzu, chiuviti chiuviti
09 A tirannia
10 Lu libru di li nfami
11 Nta la Vicaria
12 Lu focu di la paglia

1972 • Cetra lpp 184 - Folk vol. 1 • Teatro del sole TDS 002010X

Amuri tu lu sai la vita è amara
password: highqualitymp3

No comments: