Wednesday, December 16, 2009

Lu rusciu nosciu ::: Quannu camini... nelle piazze del Salento


Another young group from Salento

01 Santu Paulu
02 Li briganti
03 Quanu camini tie
04 Matinata
05 Lu rusciu de lu mare
06 Nina Ninuzza
07 Canuscu na carusa
08 Rizzi ci ole rizzi
09 Duminica te portu
10 Sutt'acqua e sutta jentu
11 Lu rusciu nosciu

2000 • selfproducted

Quannu camini... nelle piazze del Salento

No comments: