Friday, June 01, 2007

Le mamme canterine ::: A vita l'è bela


A group of women from a small village in Imperia's outskirts

01 Lauda da Madona da vila 8.07
02 Maire mia sercaime in partiu 3.20
03 A Giusepina 2.39
04 A bèla Marianina 3.09
05 Rundinela bèla 3.24
06 Quasi cedrus 5.16
07 Loda o alma 4.25
08 O che bèla rosa fresca 2.47
09 Adormite curumbu 4.18
10 L'unico figlio 4.23
11 Un campanin da geija veglia 3.40
12 Faira bala 3.02
13 E mei maritu u fa la tera 6.29
14 A vita l'è bela 4.23

2000 • Nota records NOTA CD 342

A vita l'è bela
or
A vita l'è bela

No comments: