Saturday, May 08, 2010

VV.AA. ::: Kalos irtate (Welcome)


cpurtesy of martsou

Ghetonia, Encardia, Malalingua, Roberto Licci, Giovanni Avantaggiato, Cinzia Villani
Kostas Thomaidis, Loukia Konstantatou

01 Μaria alla trainiera - Giovanni Avantaggiato - Cinzia Villani
02 Tarantella - Luigi Garrisi
03 Paremu rindinedha - Encardia - Roberto&Emanuele Licci
04 Madonna ci stai alle cambare - Malalingua
05 Musikanti - Malalingua
06 La tambacara - Cinzia Villani - Giovanni Avantaggiato
07 Tarantella - ghetonia
08 Addio addio amore - Encardia - K.Thomaidis
09 Mila Dodeka (miroloi) - Luigi Garrisi
10 Chiangiti femmini - Malalingua
11 Is oriamu - Encardia - Roberto Licci
12 Jerusalem - mara l'aqua - Luigi Garrisi - Loukia Konstantatou
13 Mavro ce skotino - Ghetonia
14 Tarantella - Ghetonia
15 Vasi che cadono - Malalingua
16 Sciur Padrum - Encardia
17 Tarantella per chitarra - M.Kodaxakis
18 Tarantella di san Vito - Encardia
19 Flore d' amore - Giovanni Avantaggiato - Cinzia Villani
20 Mamma la rondinella - Ghetonia
21 La pizzica di aradeo - Encardia - Emanuele Licci
22 Oriamu pisulina - Roberto and Emanuele

2008

320 kbps CBR

Kalos irtate

No comments: