Saturday, November 26, 2011

VV.AA. ::: Canti del lavoro vol. 1

Musiche e canti popolari siciliani
01 Canto della battitura dell'aia
02 Canto della mietitura
03 Sugnu vinutu di luntana via
04 Bedda lu nomu to chiamatu Nina
05 Ie sugnu arrivatu a portu du Missina
06 Com' am 'a ffari l'annata ad aguannu
07 Cca nni sta strada cc'è na picciutteddra
08 Spunta lu suli ma squagghia la ilata
09 A Bagheria, Villabate, Mislmeri
10 A Palermo
11 A cu l'ai salaletti
12 A cu l'ai salaotto
13 Cu va e ccu vene
14 Rarreri a me finestra cc'è un ghiardino
15 A munti Piddirinu cc'è na rrosa
16 E tengu lu cori quantu na nuciddra
17 Salve Regina
18 Cialoma
19 Gnanzù
20 Zza monaca
21 Cialoma
22 Gnanzù
23 E mpugna ca sampugna
24 Era affacciata ru barcuni
•
1974 • Vedette Albatros VPA 8206 • Lyrichord LYRCD 7333
•
160 kbps CBR • scans
•
Canti del lavoro vol. 1

No comments: